TRAINING

Прва помош и спасување на планина и непристапен терен
 

Основи на прва помош и самопомош

– Најчести проблеми и повреди на планина и во алпинизмот;

– Препознавање на различните видови проблеми;

– Постапки за прва помош;

– Самопомош;

 

Спасување

– Спасување на планина;

– Спасување на карпа;

– Спасување во снег и мраз;

– Спасување во лавини;

-Спасување од блокирана жичара

– Спасување на параглаидерист и делтапланерист

– Спасување од хеликоптер

 

Спасување на планина и во карпа

– Спасување во наврска;

– Другарска помош;

– Помош во група;

– Спасување со импровизирани средства;

– Опрема за спасување;

– Постапки и процедури за делување;

 

Организација на спасувањето на планина, карпа и непристапен терен

– Запознавање со IKAR – CISA стандардите;

– Постапки и процедури за организирање на спасителна акција на планина и во карпа;

– Систем на спасување во Македонија;

 

Организација на спасувањето во лавини

– Помош во случај на лавинска несреќа;

– Сондирање;

– Спасување со помош на лавински уреди;

– Евакуација, прва помош и транспорт на настрадани во лавини;