RESCUE FROM THE AIR

Спасување од воздух

 

Спасување од воздух преставува приоритетен начин на длување на секоја служба за спасување кој се применува веднаш по добиениот повик за помош, а до настраданиот се доаѓа со помош на хилихоптер.

Picture6