ALPINE MEDICINE

Алпска медицина

 

Акалпската медицина оддава посебен осврт на можните повреди кои често се случуваат на тешко пристапни

терени и начинот на нивно правилно третирање.

Picture8