DONATIONS

Доколку сакате да помогнете на АСКЛЕПИЈ, тоа можете да го сторите со донација на следната жиро сметка

210-060592950207 Тутунска банка А.Д. Скопје

Со вашата донација помагате во спасувањето на нечиј живот,

Со Почит и Благодарност