CONTACT

Asclepius

Бул. Јане Сандански 51/10

1000, Скопје

Република Македонија

Претседател: Крунослав Аџиевски

+389 (0)75 313 165

contact@mountainrescue.org.mk

adievski@gmail.com

Претседател на комисија за алпска медицина: Д-р. Александар Манолев

+389 (0)70 306 403

manolev@mountainrescue.org.mk

amanolev@yahoo.com

Претседател на комисија за лавинско спасување: Борче Јаневски

+389 (0)70 221 734

 

 

Претседател на комисија за теренско спасување: Костантин Циривири

+389 (0)78 277 585

kciriviri@hotmail.com