MOUNTAINEERS

Планинари

Најважно е да одберете патека/тура која телесно и временски можете лесно да ја совладате. Во прилог некои наши севети за безбедност

–          Не оди на планина сам!

–          Не одвојувај се од групата!

–          Извести ги твоите најблиски за твојот план и времето до кога треба да се вратите!

–          Да се информирате за временските услови на планината на која планирате да се движите!

–          Да се информирате за лавинската опасност во зимски услови!

–          Да се движите по зимската или летната патека зависно од периодот во кој се движите на планината!

–          Да носите соодветна опрема, зависно од периодот од годината и временските услови по кои треба се движите!

–          Секогаш носете светилка!

–          Секогаш со вас носете прва помош!

–          За секоја тура – патека обезбедете соодветна топогравска карта, бусола или компас!

–          Движете се по маркираните патеки!

–          Носете високи/цврсти планинарски чевли!

–          Во зима бидете особено внимателни и не заборавајте на раното затемнување!

–          Не движете се во зима по планини или патеки по кои се немате движено во летен период!

–          Обидете се да дознаете за лавинската опасност на патеката или планината на која планирате да се искачите!